Aanpak en implementatie

Een keuze voor IPS is meer dan een keuze voor een IT-systeem. U kiest voor een optimalisatietraject die kan ingrijpen op veel processen in het warehouse. Elk traject begint daarom met een situatiebeschrijving en een probleemanalyse, wat helder maakt op welke punten IPS voor verbetering kan zorgen. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie, aangevuld met simulaties en demonstraties om de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken.

Masterdata

Een belangrijke voorwaarde voor implementatie is dat de masterdata op orde moeten zijn. Om optimale stapelpatronen te kunnen uitrekenen moeten de dimensies, het gewicht en andere belangrijke karakteristieken zoals nestbaarheid of verpakkingsmateriaal voor elk artikel nauwkeurig zijn vastgelegd. Daarom starten wij elke implementatie met het inventariseren en zo nodig repareren van de masterdata.

Interfacing

IPS is geen stand-alone tool, maar een add-on. Dat betekent dat de tool moet worden geïntegreerd met het systeem dat de operatie in uw warehouse aanstuurt. Dat kan een warehouse management systeem (WMS) zijn, maar ook een ERP-systeem of een zelf ontwikkeld systeem. Door het gebruik van webservices kunnen wij IPSeenvoudig met elk systeem integreren.

Devices

Het stapelpatroon vertaalt IPS in visuele stapelinstructies voor medewerkers. Die kunnen worden vertoond via conventionele apparatuur zoals een handheld terminal of een truckterminal, maar ook via andere innovatieve devices zoals smartwatches, smartglasses, polsterminals, tablets, smartphones of grote beeldschermen. Wij inventariseren welke devices het beste aansluiten op uw proces, eventueel in combinatie met andere orderpicktechnieken zoals voicepicking of pick-to-light.

Implementatie en oplevering

Voorafgaand aan de implementatie maken wij een realistische planning, zodat u weet wat u kunt verwachten. Uiteraard verzorgen wij de volledige implementatie en begeleiden wij u bij de ingebruikname van IPS, net zo lang totdat uw processen naar wens functioneren.

Waarom kiezen voor IPS?

Cruciaal in geautomatiseerde orderverzamel- of verpakkingsprocessen is de vraag hoe producten op de ladingdrager of in de doos moeten worden gestapeld. IPS heeft het antwoord. De tool rekent uit hoe de producten optimaal moeten worden geplaatst en geeft instructies aan het systeem, of dat nu een robot, palletiseermachine, verpakkingsmachine of manueel stapelstation is.

Een keuze voor IPS is meer dan een keuze voor een IT-systeem. U kiest voor een optimalisatietraject die kan ingrijpen op veel processen in het warehouse. Elk traject begint daarom met een situatiebeschrijving en een probleemanalyse, wat helder maakt op welke punten IPS voor verbetering kan zorgen. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie, aangevuld met simulaties en demonstraties om de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken.

IPS is geen stand-alone tool, maar een add-on. Dat betekent dat de tool moet worden geïntegreerd met het systeem dat de operatie in uw warehouse aanstuurt. Dat kan een warehouse management systeem (WMS) zijn, maar ook een ERP-systeem of een zelf ontwikkeld systeem. Door het gebruik van webservices kunnen wij IPSeenvoudig met elk systeem integreren.

Heeft u interesse?

Hebben wij uw interesse weten te wekken, schroom dan niet met ons in contact te treden. Graag tonen wij u een vrijblijvende demo van de mogelijkheden.