Optimaliseer stapelkwaliteit

Hoeveel schade lijdt u wegens slecht gestapelde pallets of rolcontainers? Elke keer als een heftruck of een vrachtauto afremt, dreigt de lading in beweging te komen. Als de stapeling op de pallet of rolcontainer niet stabiel is, kunnen dozen gaan schuiven, vallen of inzakken. Met als gevolg klachten van klanten over beschadigde en daardoor onbruikbare of onverkoopbare producten.

In april 2014 heeft de Europese Unie uit veiligheidsoverwegingen richtlijnen opgesteld over het vastzetten van lading in vrachtauto’s. De lading mag op geen enkel moment, ook niet bij een noodstop of wegrijden op een helling, gaan schuiven.

Onze oplossing

IPS garandeert stabiele en veilige stapelpatronen met een minimale kans op schuivende of vallende lading. Een stabiele en veilige pallet of rolcontainer betekent dat:

  • producten niet inzakken door rekening te houden met gewicht van producten en sterkte van verpakkingen.
  • stapels niet omvallen door in stapelinstructies aanwijzingen voor spatiëring en gebruik van tussenlegvellen of slipsheets op te nemen.
  • pallets niet overbloesen zodat uitstekende producten niet elders in het proces voor verstoringen zorgen.

IPS vertaalt het stapelpatroon direct in heldere stapelinstructies. Daardoor kan geen misverstand bestaan over de wijze waarop de orderpickers hun producten moeten plaatsen. IPS biedt de beste garantie op stabiele en veilige ladingdragers die ongelukken en productschade helpen te voorkomen.

Onthoud

  • Europese richtlijnen benadrukken dat lading niet mag schuiven

  • Voor een stabiele pallet mogen producten niet inzakken, vallen of overbloesen

  • IPS realiseert veilige ladingdragers middels visuele stapelinstructies

Uw voordelen

  • Veiligere pallets
  • Minder productschade
  • Minder verstoringen

Waarom kiezen voor IPS?

Cruciaal in geautomatiseerde orderverzamel- of verpakkingsprocessen is de vraag hoe producten op de ladingdrager of in de doos moeten worden gestapeld. IPS heeft het antwoord. De tool rekent uit hoe de producten optimaal moeten worden geplaatst en geeft instructies aan het systeem, of dat nu een robot, palletiseermachine, verpakkingsmachine of manueel stapelstation is.

Een keuze voor IPS is meer dan een keuze voor een IT-systeem. U kiest voor een optimalisatietraject die kan ingrijpen op veel processen in het warehouse. Elk traject begint daarom met een situatiebeschrijving en een probleemanalyse, wat helder maakt op welke punten IPS voor verbetering kan zorgen. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie, aangevuld met simulaties en demonstraties om de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken.

IPS is geen stand-alone tool, maar een add-on. Dat betekent dat de tool moet worden geïntegreerd met het systeem dat de operatie in uw warehouse aanstuurt. Dat kan een warehouse management systeem (WMS) zijn, maar ook een ERP-systeem of een zelf ontwikkeld systeem. Door het gebruik van webservices kunnen wij IPSeenvoudig met elk systeem integreren.

Heeft u interesse?

Hebben wij uw interesse weten te wekken, schroom dan niet met ons in contact te treden. Graag tonen wij u een vrijblijvende demo van de mogelijkheden.