Optimaliseer pallets en pakketten

Hoeveel onbenutte ruimte bevatten uw pallets en pakketten? Orderpickers staan voor de onmogelijke taak om pallets of pakketen te genereren zonder lucht tussen de producten. Vooral bij afwijkende vormen en formaten kan dat uitermate lastig zijn. Denk alleen al aan lange producten die schuin moeten worden geplaatst omdat ze anders niet passen. Het gevolg is een groter transportvolume en daardoor ook hogere transportkosten.

Warehouse management systemen (WMS) maken vooraf een ruwe inschatting van het volume van een order. Die inschatting is echter niet nauwkeurig genoeg om voor elke order het juiste doosformaat te kiezen. Een WMS houdt immers geen rekening met de optimale positie van de producten in de doos. Het resultaat: medewerkers moeten tijdens het inpakproces alsnog van doos switchen of een extra doos pakken.

Onze oplossing

Met IPS realiseert u pallets en pakketten met een optimale beladingsgraad, rekening houdend met de klanteisen. Per order berekent de tool welke combinatie van producten met welk stapelpatroon tot maximaal gevulde ladingdragers leidt.

IPS houdt rekening met alle aspecten die de vulgraad van ladingdragers beïnvloeden, denk aan:

 • vorm van artikelen, of ze nu rond, driehoekig of L-vormig zijn.
 • kwaliteit van verpakkingen zoals bij trays of schapklare dozen.
 • wijze waarop goederen moeten worden geplaatst (rechtop, liggend of schuin).
 • nestbaarheid van producten zoals bij kratten of bakken.
 • mate waarin verpakkingen uitzakken zoals bij zakgoed.

IPS rekent daarnaast uit welke combinatie van doosformaten leidt tot een minimale hoeveelheid lucht en minimaal gebruik van opvulmateriaal. Dat spaart niet alleen verpakkingskosten, maar ook transportkosten. Steeds meer pakketvervoerders baseren hun tarieven niet alleen op basis van gewicht, maar ook op basis van volume.

Onthoud

 • Optimale beladingsgraad bijna onmogelijk met afwijkende vormen
 • IPS houdt rekening met onder meer nestbaarheid en uitzakken van producten
 • Minder ladingdragers leiden tot lagere transportkosten

Uw voordelen

 • Efficiënter verpakkingsproces
 • Minder pallets en pakketten
 • Minder verpakkingsmateriaal

Waarom kiezen voor IPS?

Cruciaal in geautomatiseerde orderverzamel- of verpakkingsprocessen is de vraag hoe producten op de ladingdrager of in de doos moeten worden gestapeld. IPS heeft het antwoord. De tool rekent uit hoe de producten optimaal moeten worden geplaatst en geeft instructies aan het systeem, of dat nu een robot, palletiseermachine, verpakkingsmachine of manueel stapelstation is.

Een keuze voor IPS is meer dan een keuze voor een IT-systeem. U kiest voor een optimalisatietraject die kan ingrijpen op veel processen in het warehouse. Elk traject begint daarom met een situatiebeschrijving en een probleemanalyse, wat helder maakt op welke punten IPS voor verbetering kan zorgen. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie, aangevuld met simulaties en demonstraties om de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken.

IPS is geen stand-alone tool, maar een add-on. Dat betekent dat de tool moet worden geïntegreerd met het systeem dat de operatie in uw warehouse aanstuurt. Dat kan een warehouse management systeem (WMS) zijn, maar ook een ERP-systeem of een zelf ontwikkeld systeem. Door het gebruik van webservices kunnen wij IPSeenvoudig met elk systeem integreren.

Heeft u interesse?

Hebben wij uw interesse weten te wekken, schroom dan niet met ons in contact te treden. Graag tonen wij u een vrijblijvende demo van de mogelijkheden.