MIXED PALLETIZING

Optimaliseer uw warehouse

Onnodig tijdverlies tijdens het orderpicken? Schade aan pallets tijdens het transport? Onjuist en onvolledig geladen pallets of rolcontainers? Te veel opvulmateriaal in uw dozen? Te weinig transportcapaciteit aan het eind van de dag? Krijgt u al klachten van klanten over onvolledige of onjuist samengestelde pallets die niet aan de specificaties voldoen?

Welk van deze pijnpunten spelen in uw warehouse? En hoe lang spelen ze al op? Veel mensen zijn elke dag opnieuw veel tijd kwijt aan het blussen van telkens weer dezelfde brandjes. Alle conventionele mogelijkheden om processen verder te verbeteren lijken uitgeput. Maar is dat ook zo? Wij dagen u uit om dieper in te zoomen op het proces en de oorsprong van uw pijnpunten bloot te leggen.

Complexiteit en onvoorspelbaarheid

De meeste pijnpunten vinden hun oorsprong in het primaire proces: het verzamelen en verpakken van orders. Ondanks vele technische en organisatorische maatregelen hebben veel warehouses onvoldoende grip op dit proces. Door de toenemende complexiteit in de supply chain wordt dat probleem snel groter.

Het gevolg: het verzamelen en verpakken van orders blijft een onvoorspelbaar proces, wat grote impact heeft op alle daaropvolgende processen in de supply chain. Het resultaat: verstoringen in de operatie en verspilling van mankracht, materiaal, laadruimte en transportcapaciteit.

Pick en pack

Logistieke software

Heeft u uw orderpickers al eens geobserveerd? Dan weet u dat ze veel tijd verliezen met het continu herstapelen van pallets of rolcontainers. Telkens weer blijkt een volgend product niet goed te passen. Het gevolg is dat de eerder verzamelde producten anders geplaatst moeten worden om een efficiënt beladen, stabiele ladingdrager te verkrijgen.

Productiviteit order picking

Logistieke software

Hoe productief zijn uw orderpickers? Eén ding is zeker: er is ruimte voor verbetering. Dat blijkt alleen al uit het feit dat orderpickers lang niet allemaal even snel zijn in het verzamelen en stapelen van producten. Dat ligt aan het verschil in loop- en handelingssnelheid, maar ook aan het verschil in kennis, ervaring en ruimtelijk inzicht.

Stapelkwaliteit

Logistieke software

Hoeveel schade lijdt u wegens slecht gestapelde pallets of rolcontainers? Elke keer als een heftruck of een vrachtauto afremt, dreigt de lading in beweging te komen. Als de stapeling op de pallet of rolcontainer niet stabiel is, kunnen dozen gaan schuiven, vallen of inzakken. Met als gevolg klachten van klanten over beschadigde en daardoor onbruikbare of onverkoopbare producten.

Pallets en pakketten

Logistieke software

Hoeveel onbenutte ruimte bevatten uw pallets en pakketten? Orderpickers staan voor de onmogelijke taak om pallets of pakketen te genereren zonder lucht tussen de producten. Vooral bij afwijkende vormen en formaten kan dat uitermate lastig zijn. Denk alleen al aan lange producten die schuin moeten worden geplaatst omdat ze anders niet passen. Het gevolg is een groter transportvolume en daardoor ook hogere transportkosten.

Transport en leveringen

Logistieke software

Hoe vaak ontdekt u aan het eind van de dag dat u te weinig transportcapaciteit heeft gereserveerd? Ook als het aantal orders exact bekend is en het aantal pallets kan worden voorspeld, gaan veel bedrijven elke dag opnieuw met hun transportplanning de mist in. Vaak blijkt het aantal pallets aan het eind van de dag groter te zijn dan voorspeld. Het proces ziet niet erop toe dat het voorspelde aantal pallets daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Klanttevredenheid

Logistieke software

Hoeveel klanten stellen eisen aan de wijze waarop u pallets uitlevert? De ene klant accepteert alleen pallets die 1,20 meter hoog zijn. Een ander stelt afwijkende eisen aan de plaats van het verzendlabel of aan de productgroepen die wel of niet samen op een pallet mogen liggen. Hoe garandeert u dat uw orderpickers met al die eisen rekening houden?

Waarom kiezen voor IPS?

Cruciaal in geautomatiseerde orderverzamel- of verpakkingsprocessen is de vraag hoe producten op de ladingdrager of in de doos moeten worden gestapeld. IPS heeft het antwoord. De tool rekent uit hoe de producten optimaal moeten worden geplaatst en geeft instructies aan het systeem, of dat nu een robot, palletiseermachine, verpakkingsmachine of manueel stapelstation is.

Een keuze voor IPS is meer dan een keuze voor een IT-systeem. U kiest voor een optimalisatietraject die kan ingrijpen op veel processen in het warehouse. Elk traject begint daarom met een situatiebeschrijving en een probleemanalyse, wat helder maakt op welke punten IPS voor verbetering kan zorgen. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie, aangevuld met simulaties en demonstraties om de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken.

IPS is geen stand-alone tool, maar een add-on. Dat betekent dat de tool moet worden geïntegreerd met het systeem dat de operatie in uw warehouse aanstuurt. Dat kan een warehouse management systeem (WMS) zijn, maar ook een ERP-systeem of een zelf ontwikkeld systeem. Door het gebruik van webservices kunnen wij IPSeenvoudig met elk systeem integreren.

Heeft u interesse?

Hebben wij uw interesse weten te wekken, schroom dan niet met ons in contact te treden. Graag tonen wij u een vrijblijvende demo van de mogelijkheden.