Intelligent Palletizing Software

IPS staat voor een reeks aan oplossingen, die zorgdragen voor de optimalisatie van uw warehouse. CICT Innovations is een innovatief bedrijf, gespecialiseerd in software en advies op het gebied van logistiek. Centraal in CICT’s aanpak staan intelligente algoritmes voor complexe logistieke vraagstukken.

Optimaliseer uw warehouse

Onnodig tijdverlies tijdens het orderpicken? Schade aan pallets tijdens het transport? Onjuist en onvolledig geladen pallets of rolcontainers? Te veel opvulmateriaal in uw dozen? Te weinig transportcapaciteit aan het eind van de dag? Krijgt u al klachten van klanten over onvolledige of onjuist samengestelde pallets die niet aan de specificaties voldoen?

Wat zijn exact de optimaliseervraagstukken binnen uw warehouse? U bent overigens niet de enige met deze vraagstellingen. Veel warehouses worstelen met de toenemende complexiteit in de keten, de onvoorspelbaarheid van de operatie en het onvermogen om nog meer verspillingen te elimineren. Dat leidt tot nodeloos hoge kosten, klachten van klanten en onvrede onder werknemers. Het belet bedrijven om hun groeiambities te realiseren en hun concurrentiepositie te versterken.

De meeste pijnpunten vinden hun oorsprong in het primaire proces: het verzamelen en verpakken van orders. Ondanks vele technische en organisatorische maatregelen hebben veel warehouses onvoldoende grip op dit proces. Door de toenemende complexiteit wordt dat probleem snel groter. Daardoor blijft het verzamelen en verpakken van orders een onvoorspelbaar proces, wat grote impact heeft op alle daaropvolgende processen in de keten.

Het gevolg: verstoringen in de operatie en verspilling van mankracht, materiaal, laadruimte en transportcapaciteit.

Hoe kunt u optimaliseren?

Optimalisatie van het warehouse start dus met optimaliseren van het orderverzamel- en inpakproces. Met name het stapelen van producten op een pallet of in een doos is een constante puzzel waarmee orderpickers pas klaar zijn als het laatste product is gepickt. Een puzzel waarbij elk volgend puzzelstuk steeds weer een verassing is. Een puzzel ook waarvan geen orderpicker de juiste oplossing heeft. Geen wonder dus dat het gehoopte eindresultaat – een goed beladen, stabiele ladingdrager – vaak buiten bereik blijft.

Met IPS hoeven orderpickers niet langer zelf te puzzelen. IPS berekent vooraf het optimale stapelpatroon en de meest efficiënte pickroute. De tool vertaalt dat in heldere, visuele instructies. Orderpickers zien daardoor in één oogopslag hoe ze de verzamelde producten moeten stapelen. Dat leidt niet alleen tot een sneller, maar ook een betrouwbaar en voorspelbaar proces. Daarvan profiteert het hele warehouse. En ook de rest van de keten, inclusief uw klanten.

Pick en pack

Logistieke software

Heeft u uw orderpickers al eens geobserveerd? Dan weet u dat ze veel tijd verliezen met het continu herstapelen van pallets of rolcontainers. Telkens weer blijkt een volgend product niet goed te passen. Het gevolg is dat de eerder verzamelde producten anders geplaatst moeten worden om een efficiënt beladen, stabiele ladingdrager te verkrijgen.

Productiviteit order picking

Logistieke software

Hoe productief zijn uw orderpickers? Eén ding is zeker: er is ruimte voor verbetering. Dat blijkt alleen al uit het feit dat orderpickers lang niet allemaal even snel zijn in het verzamelen en stapelen van producten. Dat ligt aan het verschil in loop- en handelingssnelheid, maar ook aan het verschil in kennis, ervaring en ruimtelijk inzicht.

Stapelkwaliteit

Logistieke software

Hoeveel schade lijdt u wegens slecht gestapelde pallets of rolcontainers? Elke keer als een heftruck of een vrachtauto afremt, dreigt de lading in beweging te komen. Als de stapeling op de pallet of rolcontainer niet stabiel is, kunnen dozen gaan schuiven, vallen of inzakken. Met als gevolg klachten van klanten over beschadigde en daardoor onbruikbare of onverkoopbare producten.

Pallets en pakketten

Logistieke software

Hoeveel onbenutte ruimte bevatten uw pallets en pakketten? Orderpickers staan voor de onmogelijke taak om pallets of pakketen te genereren zonder lucht tussen de producten. Vooral bij afwijkende vormen en formaten kan dat uitermate lastig zijn. Denk alleen al aan lange producten die schuin moeten worden geplaatst omdat ze anders niet passen. Het gevolg is een groter transportvolume en daardoor ook hogere transportkosten.

Transport en leveringen

Logistieke software

Hoe vaak ontdekt u aan het eind van de dag dat u te weinig transportcapaciteit heeft gereserveerd? Ook als het aantal orders exact bekend is en het aantal pallets kan worden voorspeld, gaan veel bedrijven elke dag opnieuw met hun transportplanning de mist in. Vaak blijkt het aantal pallets aan het eind van de dag groter te zijn dan voorspeld. Het proces ziet niet erop toe dat het voorspelde aantal pallets daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Klanttevredenheid

Logistieke software

Hoeveel klanten stellen eisen aan de wijze waarop u pallets uitlevert? De ene klant accepteert alleen pallets die 1,20 meter hoog zijn. Een ander stelt afwijkende eisen aan de plaats van het verzendlabel of aan de productgroepen die wel of niet samen op een pallet mogen liggen. Hoe garandeert u dat uw orderpickers met al die eisen rekening houden?

Onze aanpak

In al onze projecten hanteren wij een standaard aanpak:

  • Situatiebeschrijving

  • Probleemanalyse

  • Haalbaarheidsstudie

  • Simulatie

  • Demonstratie

  • Implementatie

  • Interfacing

  • Oplevering

Heeft u interesse?

Hebben wij uw interesse weten te wekken, schroom dan niet met ons in contact te treden. Graag tonen wij u een vrijblijvende demo van de mogelijkheden.